Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (4) Powołanie do małżeństwa lub celibatu.

Data

Posłuchaj
Oceń post

 II. Miłość małżeńska rozpatrywana sama w sobie

4. Powołanie do małżeństwa lub dziewictwa/celibatu

W Familiaris consortio 11 (West str.65) Papież pisze: „Objawienie chrześcijańskie uznaje dwa konkretne sposoby realizacji powołania osoby ludzkiej, jako takiej, do miłości: Małżeństwo i dziewictwo lub celibat”. Papież znów ma na uwadze miłość całkowicie oddającą samą siebie, a w tym kontekście uważa ją za cechą konstytutywną zarówno małżeństwa jak i dziewictwa / celibatu. Obserwujemy, że Jan Paweł II nie precyzuje w tym miejscu, jak robi to gdzie indziej, że to dziewictwo / ten celibat podejmowany jest ze względu na Królestwo Niebieskie i dlatego prowadzi on do życia konsekrowanego, [które jest wyższą formą życia]. To zaniechanie umożliwia naturalistyczną interpretację powyższej wypowiedzi papieża.

Komentując [wypowiedź Jana Pawła II], stwierdzić trzeba, że podczas gdy miłość [fizyczna] małżonków nie może być określana jako miłość całkowicie oddająca samą siebie, o tyle miłość do Boga ze strony tych, którzy prowadzą życie konsekrowane można być tak określona, ponieważ stanowi ona miłość z niepodzielonym sercem (pro.1 Kor 7, 33 jak to wyjaśnił papież Pius XII w Sacra Virginitas 15, 20, 24, 30-1. Patrz rozdział 4 niniejszej książki).

O ile odnosi się to do powołania [do życia kapłańkiego lub konsekrowanego], o tyle koncepcja powołania do małżeństwa jako alternatywa do powołania do życia konsekrowanego jest kolejnym przykładem czysto naturalistycznego punktu widzenia, lub dokładniej rzecz biorąc, stanowi ona pomieszanie pomiędzy porządkiem przyrodzonym, tj. naturalnym, a porządkiem naprzyrodzonym, gdyż [koncepcja Jana Pawła II] polega na umieszczeniu czegoś czysto przyrodzonego i naturalnego [małżeństwa i prokreacji] na tym samym poziomie co coś czysto nadprzyrodzone [powołanie do życia konsekrowanego]. Przeanalizowaliśmy tę tendencję na końcu rozdziału 4, w którym podkreśliliśmy, że powołanie w tradycyjnym, w sposób najbardziej oczywistym, a także w najgłębszym tego słowa znaczeniu oznacza:

1) powołanie,

2) bez udziału własnego powołanej osoby

3) id est [pochodzące] bezpośrednio od Boga,

4) w celu całkowitego przekroczenia zdolności natury ludzkiej [tj. prokreacji];

natomiast skłonność w kierunku małżeństwa jest

1) instynktem,

2) pochodzącym z inklinacji natury ludzkiej [do prokreacji i uprawiania seksu]

3) a zatem pochodzi on tylko pośrednio od Boga,

4) po to, by zrealizować możliwości [prokreacji] samej natury ludzkiej jako takiej [tj. jej możliwości czysto naturalne].

Możemy podsumować zadając następujące pytanie: jeśli oba stany życia angażowałyby miłość całkowicie oddającą siebie i oba byłyby przedmiotem powołania, to w jakim sensie życie w dziewictwie i celibacie byłoby „lepsze i bardziej błogosławione” aniżeli życie małżeńskie, jak dogmatycznie określa to Sobór Trydencki?[1]

[1] Si quis dixerit…non esse melius ac beatius manere in virginitate aut caelibatu quam iungi matrimonio…Anathema sit (S.24 Can.10). “Jeśli ktoś powiedziałby …że nie jest rzeczą lepszą i bardziej świętą pozostawać w dziewictwie lub celibacie aniżeli połączyć się małżeństwem … Anathema sit”.

 

Pełen dostęp do treści i komentarzy dla subskrybentów. Zaloguj się lub przejdź do Rejestracji.

 

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page
×
×

Koszyk

Tradycja i Wiara