Don Pietro Leone, Wyjaśnienie „Teologii ciała” – w świetle Tradycji Katolickiej. (3) Oblubieńcze znaczenie ciała.

Data

Posłuchaj
Oceń post

II. Miłość małżeńska rozpatrywana sama w sobie

3. Oblubieńcze znaczenie ciała

Według Teologii ciała, oblubieńczy sens ciała to

„zdolność ciała do wyrażania miłości [fizycznej]: dokładnie tej miłości, przez którą osoba staje się darem …”  (Przemówienie papieskie z 16.01.1980, West str.29).

Innymi słowy oblubieńcze znaczenie ciała polega na tym, że wyraża ono miłość całkowicie oddającą samą siebie.

Papież kontynuuje:

„i w ten sposób, za pomocą daru – [człowiek] realizuje sens swego bytu i istnienia”.

W innym miejscu tego samego przemówienia [papież] opisuje oblubieńcze znaczenie ciała jako „podstawowy czynnik ludzkiej egzystencji w świecie”.[1] W późniejszym przemówieniu (28 kwietnia 1982 roku, West str.74) [Jan Paweł II] dodaje:

„na podstawie tegoż oblubieńczego  znaczenia ciała … ukształtowana może zostać miłość, która powierza człowieka małżeństwu [w rozumieniu uzdalnia go do niego] na cały okres jego życia, ale [poprzez oblubieńcze znaczenie ciała] ukształtowana może zostać również miłość, która wiedzie do życia we wstrzemięźliwości »ze względu na Królestwo Boże«. Co więcej, ci, którzy dostąpią życia wiecznego doświadczą „absolutnego i wiecznego oblubieńczego znaczenia uwielbionego ciała w zjednoczeniu z samym Bogiem” (24 marca 1982, West str. 61).

W odpowiedzi na powyższe twierdzenia, zgodnie z prawem naturalnym, stwierdzić trzeba, iż znaczenie ciała w sferze seksualności różni się od tego, które proponuje Papież, gdyż zgodnie z prawem naturalnym (patrz początek rozdziału 4), wszystko, co można powiedzieć o ludzkim ciele w tej dziedzinie to:

1) zróżnicowanie płciowe mężczyzny i kobiety jest ukierunkowane na zjednoczenie seksualne; oraz;

2) naturalną konsekwencją tego zjednoczenia seksualnego jest prokreacja.

W odniesieniu do pierwszego z powyższych punktu rzec trzeba, iż nie dysponujemy żadnymi dowodami na pozomie czysto cielesnym, to jest na poziomie czysto naturalnym, iż akt zjednoczenia seksualnego [tj. kopulacji] charakteryzuje się dawaniem lub braniem lub jednym i drugim. W odniesieniu do drugiego z powyższych punków zauważyć można, iż Teologia ciała, podobnie jak personalizm, którego jest częścią, kładzie nacisk na sferę subiektywną [tj. na to, co podmiot, czyli poszczególna jednostka doznaje]. Odnośnie drugiego i pośredniego celu płciowości i małżeństwa, którym jest miłość [fizyczna, tj. seks], personalizm pomija główny i ostateczny cel płciowości i małżeństwa, którym jest prokreacja.

Jeśli chodzi o twierdzenie Papieża, iż oblubieńcze znaczenie ciała stanowi podstawę zarówno  małżeństwa jak i życia w całkowitej czystości, należy stwierdzić, iż w przypadku, jeśliby ciało wyrażało ukierunkowanie na miłość całkowicie oddającą samą siebie, co już powyżej zanegowaliśmy, to wówczas to nie stanowiłoby ono podstawy podjęcia życia w całkowitej czystości, lecz podstawą tą byłaby miłość całkowicie oddająca samą siebie, którą ciało [jako takie zdaniem Jana Pawła II wyraża]. Jednakże życie w doskonałej czystości, czyli w powściągliwości seksualnej nie angażuje miłości [seksualnej], którą odznacza się ciało, ale raczej wyrzeczenie się tego rodzaju miłości.

Jeśli chodzi o twierdzenie Papieża, iż oblubieńczego znaczenia ciała doświadczymy w Niebie, to przypominamy, iż zjednoczenie [seksualne i emocjonalne] małżonków jest znakiem zjednoczenia  Chrystusa z Jego Kościołem z racji intymności, życzliwości wzajemnej i świętości miłości małżeńskiej, ale nie z racji zjednoczenie cielesnego; w rzeczy samej, ponieważ akt [seksualnego] zjednoczenia małżeńskiego ukierunkowany jest na prokreację, dlatego też istnieje on tylko ze względu na ten świat, a nie ze względu na tamten i dlatego też „po zmartwychwstaniu nie będą ani się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boży w niebie” (Mt 22,30).

Wreszcie na sugestię, iż Teologii ciała jaka taka lub oblubieńcze znaczenia ciała w szczególności, w jakiś sposób objawia lub konstytuuje sens życia odpowiadamy, jak miało to miejsce powyżej w odniesieniu do kwestii całkowitej czystości, że nawet jeśliby tak było, że ciało wyraża ukierunkowanie na miłość całkowicie oddającą samą, czemu jednak zaprzeczyliśmy, to tym, co objawia lub konstytuuje sens życia nie jest Teologia ciała, lub oblubieńcze znaczenie ciała, czy cokolwiek połączone z ciałem, ale raczej miłość całkowicie oddająca samą siebie jako taka.

[1] W podobny sposób papież stwierdza, iż Teologii ciała jest „ … rzeczą istotną i ważną dla zrozumienia człowieka jako takiego: dla fundamentalnego problemu zrozumienia go i dla jego zrozumienia samego siebie w świecie”. (grudzień 15 1982, West str. 2)

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy zniżkowy okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Więcej
wpisów

You cannot copy content of this page
×
×

Koszyk

Tradycja i Wiara