Placuit Deo lub przygotowanie list proskrypcyjnych (7 z 15). Punkt 5: Poszukiwanie szczęścia.

  III. Ludzka tęsknota za zbawieniem Człowiek doświadcza się bezpośrednio lub pośrednio jako zagadki: kim jestem, który żyję, ale nie mam w sobie zasady mojego istnienia? Każda osoba szuka szczęścia[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …