Charyzmaty pomocą w przepowiadaniu wiary prawdziwej lub krótka nauka o charyzmatach według św. Tomasza z Akwinu (6 z 6)

Cuda demoniczne i cuda Boże Na temat cudów pochodzenia demonicznego Akwinata pisze następująco (Summ. Theol. IIa – IIae, 178, a.1, ad 2): [18] Jak widać pewne cuda towarzyszyć będą pojawieniu[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …