„Co zostało z uczty bogów” lub w poszukiwaniu owoców Soboru. 4.1: Nieznajomość nauki Kościoła. Błędne założenie dialogu w katechezie (cz. 4.1 z 9)

Ad. d Nieznajomość nauki Kościoła wśród katolików (część 1) Dowiedzenie tezy, że posoborowe zmiany przyczyniły się w skali globalnej do rosnącej nieznajomości nauki katolickiej wśród katolików jest jeszcze trudniejsze niż[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …