Psalmy Wielkiego Egzorcyzmu (Psalmy złorzeczące) – Psalm 12

Psalmus 12 Úsquequo, Dómine, obliviscéris me in finem? Úsquequo avértis fáciem tuam a me? Quámdiu ponam consília in ánima mea, dolórem in corde meo per diem? Úsquequo exaltábitur inimícus meus[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …