Przed Nim kroczą majestat i piękno”. Wizualne wprowadzenie do Mszy Trydenckiej. (cz. 16 z 16)

Zamieszczamy obrzędy końcowe Mszy Trydenckiej, która jako ostatnią ewangelię zawiera prolog Ewangelii św. Jana sławiący Wcielenie Słowa, które przecież dopiero co na mszy stało się ciałem. Oczywiście “reformatorzy” tego znieść[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …