Potępione twierdzenia kwietyzmu (19 z 68). A ks. Charamsa.

Niniejszym prezentujemy 68 zdań ks. Miguela de Molinos (1628-1696) zawartych w jego listach oraz książce Guída espiritual (“Przewodnik duchowy” z 1675) potępionych w 1687 roku w dekrecie Świętego Oficjum oraz[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …