Św. Tomasz z Akwinu: O ostatecznym celu człowieka (cz. 3)

Czytając wywody św. Tomasza na temat jednego celu ostatecznego człowieka pamiętać trzeba,  że mamy tu do czynienia z systemem aksjomatycznym, w którym dowodzenie przebiega na podobieństwo matematyki lub logiki. Podobnie[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …