JP2 źródłem i szczytem posoborowia lub z janopawłowego na nasz (5 z 8). Potępienie nieprecyzyjnego języka.

Czy można wyrazić to samo trochę inaczej? Filozofia nie jest zatem czymś obojętnym, jej język nie jest czymś obojętnym, ani język w ogóle nie jest czymś obojętnym. Urząd Magisterski Kościoła[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …