„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Święte Oficjum, Faustyna Kowalska a kult Bożego Miłosierdzia (6 z 6)

Kłopoty Świętego Oficjum z Faustyną Kowalską i kultem Bożego Miłosierdzia  Zważając na wszystko to, co napisaliśmy powyżej nie specjalnie dziwić musi fakt, iż objawienia św. Faustyny Kowalskiej, obraz Jezusa Miłosiernego[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …

„Ufność w miłosierdzie Boże“ a nauka o jedności przymiotów Bożych w Bogu. Preferencja poszczególnych przymiotów Bożych a herezje (3 z 6)

Teologiczne skutki preferowania poszczególnych przymiotów Bożych Biorąc pod uwagę prawdę wiary, iż Bóg jest doskonałą Jednością, a przymioty Jego różnią się między sobą jedynie różnicą wirtualną (distinctio virtualis) lub różnicą[…]

Kontynuuj czytanie …