Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (4 z 7)

Prymat papieski Zanim przejdziemy do prymatu papieskiego warto zastanowić się nad teologicznym znaczeniem biskupów, skoro każdy papież jest najpierw biskupem. Prawdą wiary jest stwierdzenie: Władze hierarchiczne przekazane Apostołom przeszły na…

Czytaj dalej Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (4 z 7)

Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (3 z 6)

Hierarchiczny ustrój Kościoła z ustanowienia Chrystusa Jak już wspomniano w poprzednim fragmencie Prymat Piotrowy jest personalnym szczytem hierarchicznej struktury Kościoła. Jest bowiem dogmatem, zatem twierdzeniem de fide, iż Chrystus dał…

Czytaj dalej Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (3 z 6)

Najgorszy w papieży lub od prymacie 1

W ostatnich czasach przytaczane są często przykłady złych papieży z przeszłości, by znormalizować zachowania Bergoglio  jako "wpisujące się w nurt Tradycji". Czy aby napewno? Czytaj więcej tu: https://wobronietradycjiiwiary.com/kto-byl-najgorszym-z-papiezy-lub-o-prymacie-papieskim-1-z-6/

Czytaj dalej Najgorszy w papieży lub od prymacie 1

Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (1 z 7)

Ann Barnhardt słusznie ubolewa nad tendencją wśród „zawodowych katolików”, którzy pragnąc dostosować naukę Kościoła do obecnej kościelnej sytuacji, a konkretnie własne tchórzostwo do herezji i apostazji Bergoglio dosyć zgodnie twierdzą,…

Czytaj dalej Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (1 z 7)