Pius XII, Mediator Dei et Hominum. Postęp liturgii nie jest samowolą (6 z 16)

Niniejszy fragment ukazuje, jak bardzo posoborowy rozwój liturgii odbiegł od ustaleń Mediator Dei. Papież Pius XII słusznie stwierdza, że to, co nowe nie musi być koniecznie lepsze, ani też to,[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …