Augustyn Arndt S.J.: „Odpusty“ (8). Odpusty związane z miejscami, osobami i przedmiotami.

Po także sporej przerwie wracamy do publikacji książki ks. Arndta SJ o odpustach. Pamiętać bowiem trzeba, że chociaż miesiącem pamięci i zmarłych jest listopad, to odpusty dla nich i dla[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …