O. Karol Antoniewicz SI, O Powołaniu kobiety (4)

Niewiasty polskie i przestroga Czas nie dozwala wymienić te wszystkie wielkie czyny, te nadzwyczajne cierpienia, te nieprzeliczone dobre uczynki, tę miłość seraficzną Boga i ludzi, którymi niewiasty katolickie w każdym[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …