Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Święta 3 – Oczyszczenie NMP

  Ewangelia na święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny Łk 2, 22-32 Onego czasu: Gdy się wypełniły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby stawić Go przed[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …