Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (32). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

26. Czy dana osoba zastosowała trzy środki konieczne dla uniknięcia iluzji: a) lęk przed oszukaniem, b) szczerość wobec kierownika, c) wyzucie się z pragnienia objawień? 27. a) Jasne jest przede[…]

Reklamy
Kontynuuj czytanie …