Proprium missae – XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XVI post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=4JNth-2TiV4 INTROITUS Ps 85:3; 85:5 Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te…

Czytaj dalej Proprium missae – XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XVI post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 15. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 15. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 7, 11-16 Onego czasu: Jezus szedł do miasta, które zowią Naim, a z nim szli uczniowie Jego i rzesza wielka. A gdy się…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 15. Niedziela po Pięćdziesiątnicy
Proprium missae – XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XV post Pentecosten
http://www.mumart.it/museodidattica/MinnitiMiracolo.htm

Proprium missae – XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XV post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=nzgqTJG9CgY INTROITUS Ps 85:1; 85:2-3 Inclína, Dómine, aurem tuam ad me,…

Czytaj dalej Proprium missae – XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XV post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 14. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 14. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Mt 6, 24-33 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował:…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 14. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XIV post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=B00uWg-UvVg INTROITUS Ps 83:10-11 Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in…

Czytaj dalej Proprium missae – XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XIV post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 13. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 13. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 17, 11-19 Onego czasu: Gdy Jezus zdążał do Jeruzalem, przechodził środkiem Samarii i Galilei. A gdy wchodził do niektórej osady, zabiegło mu drogę…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 13. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XIII post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=mZX-34c5uqo INTROITUS Ps 73:20,; 73:19; 73:23 Réspice, Dómine, in testaméntum tuum,…

Czytaj dalej Proprium missae – XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XIII post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 12. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 12. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 10, 23-37 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Bo powiadam wam, że wielu proroków i królów…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 12. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XII post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=Q5TiByFMzBM INTROITUS Ps 69:2-3 Deus, in adiutórium meum inténde: Dómine, ad…

Czytaj dalej Proprium missae – XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XII post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 11. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 11. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Mk 7, 31-37 Onego czasu: Jezus, wyszedłszy z granic Tyru przez Sydon, przyszedł nad Morze Galilejskie poprzez granice Dekapolu. I przywiedziono Mu głuchego i…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 11. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XI post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=XOiOWZIYB78 INTROITUS Ps 67:6-7; 67:36 Deus in loco sancto suo: Deus…

Czytaj dalej Proprium missae – XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica XI post Pentecosten

Proprium missae – X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica X post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=iBHQbUCvYqU INTROITUS Ps 54:17; 54:18; 54:20; 54:23 Dum clamárem ad Dóminum,…

Czytaj dalej Proprium missae – X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica X post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 10. Niedziela po Pięćdziesiatnicy

Ewangelia na 10. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 18, 9-14 Onego czasu: Mówił Jezus do niektórych, którzy samym sobie ufali, jakoby byli sprawiedliwi, a innymi pogardzali, tę przypowieść: «Dwóch ludzi weszło…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 10. Niedziela po Pięćdziesiatnicy

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 9. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 9. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 19, 41-47 Onego czasu: Gdy przybliżył się Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: «Gdybyś i ty poznało i właśnie…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 9. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica IX post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=_Les0Qan0U4 INTROITUS Ps 53:6-7 Ecce, Deus adiuvat me, et Dóminus suscéptor…

Czytaj dalej Proprium missae – IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica IX post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 8. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 8. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 16 1,9. Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Był człowiek pewien bogaty, który miał włodarza, a tego zniesławiono przed nim, jakoby…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 8. Niedziela po Pięćdziesiątnicy
Proprium missae – VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica VIII post Pentecosten
2-R42-G10-1540 (133308) 'Das Gleichnis vom ungerechten Haushälter' Reymerswaele, Marinus van um 1490/95 - nach 1567. 'Das Gleichnis vom ungerechten Haushälter', um 1540. Auf Eichenholz, 77 x 96,5 cm. Wien, Kunsthistorisches Museum. E: 'The parable of the unjust steward' Reymerswaele, Marinus van c.1490/95 - after 1567. - 'The parable of the unjust steward'. - c.1540. On oakwood, 77 x 96.5cm. Vienna, Kunsthistorisches Museum. F: 'La parabole du gérant malhonnête' Reymerswaele, Marinus van ; v.1490/95 - ap. 1567.-'La parabo le du gérant malhonnête', v.1540. Sur bois de chêne, 77 x 96 .5cm. Vienne, Kunsthistorisches Museum. ORIGINAL: The Parable of the Unfaithful Steward. Oil on oakwood 77 x 96.5 cm Kunsthistorisches Museum,Gemaeldegalerie, Vienna, Austria

Proprium missae – VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica VIII post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=YfJDqZ0UWUk INTROITUS Ps 47:10-11 Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi…

Czytaj dalej Proprium missae – VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica VIII post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 7. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

    Ewangelia na 7. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Mt 7, 15-21 Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 7. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica VII post Pentecosten

https://www.youtube.com/watch?v=Ykd3SDoyar0 INTROITUS Ps 46:2 Omnes gentes, pláudite mánibus: iubiláte Deo in voce exsultatiónis. Ps 46:3 Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis: Rex magnus super omnem terram. V. Glória Patri, et Fílio, et…

Czytaj dalej Proprium missae – VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica VII post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 6. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

  Ewangelia na 6. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Mk 8, 1-9 Onego czasu: Gdy rzesza wielka była z Jezusem, a nie miała co jeść, przywoławszy uczniów rzekł im: «Żal mi tego…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 1 – 6. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica VI Post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=WjyGXcxxCoA INTROITUS Ps 27:8-9 Dóminus fortitudo plebis suæ, et protéctor salutárium…

Czytaj dalej Proprium missae – VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica VI Post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 5. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 5. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Mt 5, 20-24 Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli nie będzie obfitowała uczciwość wasza więcej niż uczonych w Zakonie i faryzeuszów, nie wnijdziecie…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 5. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Proprium missae – V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica V Post Pentecosten

Divinum Officium - Sancta Missa Rubrycela Mszalna na Rok Pański 2019 Kalendarz Liturgiczny Zwyczajnej i Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego https://www.youtube.com/watch?v=nPkXhoWTruc INTROITUS Ps 26:7; 62:9 Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi…

Czytaj dalej Proprium missae – V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Dominica V Post Pentecosten

Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 4. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Ewangelia na 4. Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Łk 5, 1-11 Onego czasu: Gdy cisnęły się rzesze do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret. I ujrzał dwie łodzie…

Czytaj dalej Kazania do Ewangelii Mszy Trydenckiej – Niedziele 2 – 4. Niedziela po Pięćdziesiątnicy