Augustyn Arndt S.J.: „Odpusty“ lub O odpustach przedsoborowo (1) Znaczenie nazwy “odpust”

Jacopo_vignali,_san_michele_arcangelo_libera_le_anime_del_purgatorio

Ponieważ Bóg jest niezmienny i prawda jest niezmienna toteż treści teologii katolickiej, tej prawowiernej nie heretyckiej, także są niezmienne. Ktoś, kto mówi prawdę może trzymać się jednej wersji, natomiast kłamca musi ciągle nowe rzeczy wymyślać, by dopasowywać jedną wersję do wersji kolejnej. Teolog katolicki nie musi tworzyć niczego od nowa, gdyż prawie wszystko zostało już napisane i opracowane. Dotyczy to także kwestii odpustów i dlatego cieszymy się, że może zaprezentować na naszych łamach fragmenty książki ks. Beringera S.J. Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych, wydanej w Krakowie w 1890. Wspomniane fragmenty to wstęp doktrynalny, wynoszący 105 stron. Ponieważ dzieło to przetłumaczył również jezuita ks. Arndt SJ, a oprócz tłumaczenia dodał sporo od siebie, dlatego tłumaczenie to doczekało się specjalnej aprobacji ze strony Kongregacji ds Odpustów, i może uchodzić za dzieło autorskie ks. Arndta SJ. Jest to zatem godna polecania, prawowierna nauka katolicka, którą tutaj w odcinkach przedstawimy. Częściowo jest to powtórzenie treści znanych już z naszych wpisów[1], częściowo są to nowe, pogłębione treści. Redakcja zawsze cieszy się, kiedy nie musi pisać wszystkiego sama od nowa, bo to jednak spory wysiłek. Osoby pragnące przeczytać całe dzieło wraz z wykazem przedsoborowych odpustów mogą uczynić to pod podanym adresem.[2] Przypominamy jednak, że podane tam odpusty w większości już nie obowiązują, a aktualny wykaz odpustów znajduje się na stronie watykanu.[3] Chociaż czytanie scanów w formacie jpg jest bardziej uciążliwe niż czytanie wpisów na blogu, to mimo wszystko bardzo zachęcamy do tej lektury, aby własny czas w czyśccu skrócić i duszom w czyśccu cierpiącym dopomóc. Ale najpierw trzeba wiedzieć jak i dlaczego.

[1] https://wobronietradycjiiwiary.com/2015/05/27/odpusty-czastkowe-a-kary-czysccowe/ https://wobronietradycjiiwiary.com/2015/11/02/o-odpustach-wreszcie-konkretnie/ https://wobronietradycjiiwiary.com/2015/05/28/potepione-twierdzenia-kwietyzmu-16-18-z-68/

[2] http://www.ultramontes.pl/ultra_montes_tradycja.htm

[3] http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html#top

Po kliknięciu obrazek ulegnie powiększeniu

 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-1Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-2(1)Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-3(1)

Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-4(1)Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-5(1)Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-5(1)

Reklamy