Augustyn Arndt S.J.: „Odpusty“ (7). Odpusty zupełne i cząstkowe

ps15a

Ks. Arndt SJ przedstawia naukę o odpustach zupełnych i cząstkowych przedstawionych już przez nas na niniejszym blogu. Warto przypomnieć sobie fakt, iż odpust zupełny gładzi rzeczywiście, o ile spełnimy odpowiednie warunki z brakiem przywiązania do grzechu lekkiego włącznie, rzeczywiście kary doczesne za wszystkie wyspowiadane grzechy i tym samym od kar czyścca, o ile byśmy po otrzymaniu tego odpustu umarli.  Odpusty cząstkowe odpuszczają częściowo kary doczesne darując do Soboru Watykańskiego II tyle, ile kiedyś trzeba było pokutować za dane grzechy. Ks. Arndt SJ podaje przykłady dawnych praktyk pokutnych, które są naprawdę surowe, bo czym innym jest poszczenie wyłącznie o chlebie i wodzie przez 40 dni pod rząd, patrz przypis drugi, a czym innym odmówienie modlitwy. Nam dzisiaj względnie od Średniowiecza wystarczy odmówić modlitwę, chociaż założyć trzeba, że surowa pokuta na pewno pokutującemu długo zapadała w pamięć, była odczuwalna i odwodziła od kolejnych grzechów. Ale chęć powrotu do surowych praktyk pokutnych prawie zawsze kończyła się herezją, patrz jansenizm. Więc cieszmy się z tego, co mamy obecnie. Szatan będzie nas albo popychał do pokut ponad nasze siły, albo do całkowitego ich zaniechania. Liczy się tutaj, jak w we wszystkich innych dziedzinach, złoty środek. Ale odpusty to zastępstwo pokut i o nich tutaj mowa. W obecny Roku Miłosierdzia mamy mnóstwo okazji do uzyskania odpustów zupełnych, z których powinniśmy skorzystać dla nas samych i dla dusz w czyśccu cierpiących.

Po kliknięciu obrazek ulegnie powiększeniu.

 

26 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-25(1)26 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-25(1)

 

 

 

 

 

 

27 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-26(1)

Reklamy