Augustyn Arndt S.J.: „Odpusty“ (6) Władza nadawania odpustów lub krótka ich historia

Anime-purgantiKsiądz Arndt SJ powtarza tutaj przedstawioną już przez nas naukę o czyśccu i suffragiach, które pomagają duszom z czyśccu cierpiącym. Rozważając te wszystkie zagadnienia pamiętać trzeba, że u Boga nie ma żadnego automatyzmu i nie można Go do niczego przymusić. Zatem o ile mamy pewność, że ofiarowana Msza święta duszom z czyśccu cierpiącym przyniesie ulgę, to jednak Pan Bóg dystrybuuje łaski, także te płynące z suffragiów jak chce. Nie można zatem liczyć trzydzieści gregorianek i babcia na pewno z czyścca wyjdzie. Czy za pewno, tego nie wiemy. Jej okres pobytu zależy od jej stanu świętości w momencie śmierci i od woli Bożej. Może już wyjdzie po drugiej, a może posiedzi długo. Inaczej ludzie bogaci zapisywaliby swój często grzesznie zdobyty majątek na msze po śmierci i wychodziliby szybciej od innych, a to już byłoby sprzeczne ze sprawiedliwością. Dlatego nasze modlitwy z pewnością duszom w czyśccu cierpiącym pomagają, chociaż nie wiemy na ile, chyba że dana dusza, za dopuszczeniem Bożym nam to jakoś zakomunikuje, skoro istnieje świętych obcowanie. Jednak sporo osób ma tego rodzaju odczucia odnośnie swoich zmarłych, że już mu czy jej lepiej. Więc skądś się to przekonanie przecież bierze.

I dlatego wypowiedzi kaznodziei odpustowego Tetzla, który w jakiś sposób sprowokował wystąpienie Lutra:

Skoro pieniądz brząknie w skrzyni dusza natychmiast wyskakuje z ognia czyścowego.

Sobald es in dem Kasten klingelt, die Seele aus dem Feuer springet.

są po prostu heretyckie. Zakładając nawet, że wszystkie warunki odpustu zupełnego zostały przedtem spełnione, czyli:

  • spowiedź,
  • komunia święta,
  • modlitwa w intencji Ojca Świętego,
  • spełnienie dzieła związanego z odpustem, to jest wykup “cegiełki” na budowę Bazyliki św. Piotra.

Gdyż Tetzel zapewniał, że wykup odpustu na budowę Bazyliki św. Piotra, co było wówczas dozwoloną praktyką odpustową związaną nawet z odpustem zupełnym, natychmiast gwarantuje wyjście duszy z czyścca, za którą ten odpust jest ofiarowany. A tego wiedzieć nie można, bo to wie jedynie Bóg. Chociaż nadużycia kaznodziejów odpustowych doczekały się obfitej literatury, to mimo wszystko Bazylika św. Piotra w swoim pięknie trwa, więc te “cegiełki” estetycznie i czyśccowo się opłaciły. Być może ludzie wykupujący u Tetzla odpusty wydaliby te pieniądze na jakieś bzdury, a tak i Bazylika wybudowana i duszom czyśccowym lepiej było. Więc nic złego się nie stało, a do reformacji może i tak by doszło.

Przed Soborem, jak pisze ks. Arndt, istniały  tzw. ołtarze uprzywilejowane, przy których można było odprawiać msze święte związane z dodatkowymi odpustami. Zatem Kościół bardzo dbał o możliwość pozyskania odpustów dla żywych i zmarłych, przez co świętość jaśniała w świecie, a i pobyt w czyśccu trwał krócej. A obecnie strach się bać.

Summa summarum: Odpusty pomagają duszom czyśccowym in toto, a poszczególnej na ile pozwoli na to Bóg.  Współcześnie z pewnością nie istnieje żadna przesada w dziedzinie pozyskiwania i ofiarowania odpustów, o które, a szczególnie o zupełne, niestety dużo trudniej niż za czasów ks. Arndta. Stanowi to ciekawy rozwój posoborowy, gdzie wszędzie liberalizm, a w odniesieniu do odpustów zupełnych restrykcja. Zatem odpusty działają.

 

22 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-21(1)23 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-22(1)

 

 

 

 

 

24 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-23(1)25 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-24(1)

 

26 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-25(1)

Reklamy