Tradycja i Wiara

Augustyn Arndt S.J.: „Odpusty“ (5) Władza nadawania odpustów lub krótka ich historia

Skutki odpustów

Skutkami odpustów jest zmniejszanie lub nawet eliminowanie kar doczesnych za:

  • Wyznane i
  • Odżałowane grzechy.

Spowiedź bowiem gładzi grzech i jego skutki wieczne, ale skutki doczesne duchowe, z woli Boga jego pedagogiki, niekiedy pozostają. Gdybyśmy wiedzieli, jak strasznym jest grzech i ile ciemności wokół nas gromadzi, nigdy byśmy nie grzeszyli, nawet lekko. A tak po grzechu następuje kara doczesna, a jeżeli nieodpokutowana czyśccowa. Jeżeli zdarzają nam się różne przygody, po których zastanawiamy się:

            Panie Boże, za jakie grzechy?

To należy założyć, że Pan Bóg już wie za jakie i w sumie to, że doświadcza nas za życia, kiedy możemy to cierpienie mu jako zadośćuczynienie za nasze grzechy ofiarować, jest oznaką jego miłości. Bo jeżeli odpokutujemy za życia, bo krócej posiedziemy w czyśccu.

Przypomnimy raz jeszcze, że odpusty nie są odpuszczeniem grzechów, ale kar doczesnych za grzechy popełnione, wyspowiadane i odżałowane. Zatem kolejność jest taka:

  1. Spowiedź ze wszystkimi warunkami.
  2. Odpust, czyli wykonanie czynności odpustowej przewidzianej przez Kościół z intencją uzyskania odpustu.

Codziennie można zyskać odpust cząstkowy

Według obecnego prawodawstwa kościelnego bardzo łatwo jest uzyskać odpust cząstkowy, czyli części kar doczesnych za wyspowiadane i odpokutowane grzechy. I tak przeczytać można, co następuje:[1]

Odpusty cząstkowe: O niektórych odpustach cząstkowych wspomniano już, wymieniając odpusty zupełne.

Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:

  1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.

2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.

3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień

Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z modlitw związanych z odpustem cząstkowym to: Anioł Pański (lub Regina Caeli w Okresie Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa; Wierzę w Boga; Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się…); odmówienie Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych; Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza); modlitwa św. Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo); Wieczny odpoczynek; Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją obronę; Magnificat; odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych); pobożne uczynienie znaku Krzyża świętego.

Pomijając na razie obecnie obowiązujące modlitwy z odpustem stwierdzić trzeba, że bardzo łatwo uzyskać odpusty cząstkowe za czynności, które i tak codzinnie wykonujemy. Kiedy jest nam w pracy ciężko, możemy w myśl punktu (1) ofiarować ten trud właśnie z intencją uzyskania odpustu, dołączając jakiś dowolny akt strzelisty. Pomagając sąsiadowi w czymś możemy także tę czynność w myśl (2) traktować jako praktykę odpustową, podobnie jak dobrowolne umartwienie (3) myśląc:

„Nie zjem drugiego kawałka szarlotki w intencji mojego odpustu”.

Oczywiście wszystkie te czynności możemy ofiarować za dusze w czyśccu cierpiące. Na pewno się to zsumuje i oprócz intencji niczego do tego nie potrzeba. Kościół znosząc niestety „przelicznik” przy odpustach cząstkowych nie podaje,[2] na ile który jest skuteczny, ale jakaś skuteczność jest na pewno. Do pozyskania odpustów cząstkowych nie jest konieczna ani spowiedź, ani komunia święta tego samego dnia, jak w przypadku odpustów zupełnych. Pozyskiwanie odpustów jest bardzo szybką drogą do świętości, gdyż mając intencję pozyskania odpustu nie będziemy się już pytać:

Po co mam się tak męczyć?

Dla pozyskania odpustu dla siebie lub dusz czyśccowych, a jak i tak będziemy musieli się przy czymś lub z kimś męczyć, bo takie jest życie, to chętniej to znosimy, gdyż takie umartwienie to „czyste złoto”. Piszący te słowa od kilku miesięcy to praktykuje i czuje się jakby duchowo lżejszy i radośniejszy, chociaż trosk i problemów mu nie ubywa. Dobrą praktyką jest tuż po przebudzeniu się wzbudzić intencję pozyskiwania odpustów tego dnia formuując np. taką myśl:

Pragnę pozyskać dzisiaj wszystkie odpusty możliwe do pozyskania i ofiarować je za (a) zadośćuczynienie karom doczesnym za moje grzechy lub (b) za dusze czyśccowe.

Przedstawimy tutaj jeszcze piękniejsze modlitwy z intencją pozyskiwania odpustów związane, ale na razie tyle.

Nie ma odpustów ex post

Znając zamiłowanie natury polskiej do duchowych „obejść na druciku” dodać w tym miejscu należy, że nie ma możliwości pozyskania odpustów po fakcie, czyli ex post. Ktoś mógłby powiedzieć:

Tak się z tym moim byłym męczyłam, niech to mi służy za odpust.

No, niestety tak nie można. Intencję pozyskania odpustu należy wzbudzić przed daną czynnością, czyli przed przeprowadzaniem przysłowiowej staruszki przez jezdnię, czy przy znoszeniu nieprzyjemnego kolegi w pracy. Poza tym musi to być jakiś akt wychodzący ponad to, co jest naszym obowiązkiem i to akt w duchu pokuty, bo przecież odpust jest w zastępstwie surowych praktyk pokutnych. Na przykład jakaś żona gotuje obiad, bo i tak musi. Ale w myśl (1) i (3) w myśl umartwienia i pozyskiwania zasług może zrobi coś trudniejszego, na co nie ma ochoty, a co na przykład będzie smakować innym, a nie jej samej. Będzie to ofiara, umartwienie i odpust zarazem. Albo skoro i tak musimy z kimś przebywać w jednym pomieszczeniu, kto nas irytuje, to bądźmy dla niego mili, porozmawiamy z nim na tematy, które jego interesują, chociaż może nas to nudzić, a będzie to umartwienie (3) i czynność odpustowa. Ktoś może zapytać, czy to nie za bardzo interesowne? Interesowne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, a lepiej motywować się tak do nieprzyjemnych przeżyć niż ich zupełnie unikać, bo w niektórych przypadkach nieprzyjemne zawsze pozostanie nieprzyjemne. Inaczej będziemy odruchowo szukali łatwiejszych rozwiązań, co życiu ani duchowemu ani ogólnemu nie służy.

[1] http://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

[2] https://wobronietradycjiiwiary.com/2015/05/27/odpusty-czastkowe-a-kary-czysccowe/

Po kliknięciu obrazek ulegnie powiększeniu.

19 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-18(1)20 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-19(1)

Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-20(1)

22 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-21(1)22 Odpusty_Podrecznik_dla_duchowienstwa_i_wiernych_Opracowal_Ks_Augustyn_Arndt_TJ_Krakow_1890-21(1)

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (1 z 3)
Niska skuteczność egzorcystów - czy musi tak być?
„Dzieje grzechu” lub o tym, że Bractwo św. Piusa X nie jest ratunkiem Kościoła (5 z 22).

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj