Aktualne modlitwy odpustowe (1-5)

Fra_Angelico_024

Pozyskujmy odpusty

Chcąc pozyskać dla samych siebie lub dla dusz w czyśccu cierpiących odpust cząstkowy możemy odmawiać którąś z następujących modlitw.[1] Zatem ilekroć odmówimy jedną z tych modlitw

  • mając intencję pozystkania odpustu i
  • w duchu skruszonym

zyskujemy przynajmniej pomniejszenie kar doczesnych za wyspowiadane grzechy. Czyż to nie wspaniałe? Zatem już za życia możmy pomniejszać nasze kary czyśccowe lub przekazywać te odpusty duszom w czyśccu cierpiącym. Czy jest to odczuwalne? Trzeba zacząć i wypróbować, ale jednak jest. Doczesne skutki grzechów tworzą nad nami jakby jakąś ciemną zawiesinę lub ciemny obłok, o ile można posługiwać się taką metaforyką, przez którą słabiej widzimy światło Boże, a w której dobrze czują się złe duchy każdego z nas atakujące. Podobnie jak nie znamy rzeczywistych skutków naszych grzechów w wymiarze czysto ludzkim, jak np. czyjeś złe słowo może latami komuś zatruwać życie, tak też nie znamy skutków naszych grzechów w wymiarze duchowym. Z pewnością takie skutki są. W spowiedzi sam grzech jest odpuszczany i kara wieczna także, ale nie kary doczesne, bo cośmy na świat fizycznie i duchowo wprowadzili to będzie nad nami ciążyć. Dlatego kochanych odpustów nigdy dosyć!

Oczywiście odpusty odnoszą się wyłącznie do grzechów wyspowiadanych w przeszłości i nie można pozyskiwać odpustów a konto grzechów jeszcze niepopełnionych. Ale wydaje się, że stała praktyka pozyskiwania odpustów bardzo pomaga w wystrzeganiu się grzechów, o czym pisze także ks. Arndt SJ lub inni autorzy. Ponieważ do większości ludzi przemawiają argumenty pieniężne, to wyobraźmy sobie, że za jedną błędną finansową decyzję przez 30 lat musimy spłacać wysoki kredyt. Z pewnością mało kto, by tę decyzję jeszcze raz podjął, bo jej konsekwencje są zbyt bolesne. Podobnie ma się sprawa z grzechem i jego skutkami. Jednak tu na ziemi widzimy co najwyżej skutki ziemskie: np. (1) niewytrwanie w czystości, (2) niepożądana ciąża, (3) nieszczęśliwe małżeństwo etc. Natomiast skutki duchowe ujrzymy dopiero w chwili śmierci. Zatem przeciwdziałajmy skutkom duchowym za życia, bo po śmierci będzie za późno.

W niniejszym cyklu będziemy sukcesywnie publikować obowiązujące obecnie modlitwy i czynności odpustowe, których jest w sumie 70. Dla porównania Raccolta cytowana przez ks. Arndta SJ zawierała:

  • 142 modlitwy odpustowe,
  • 58 czynności odpustowe,
  • 28 odpusty rzeczowe
  • wykaz 62 bractw, kongregacji i stowarzyszeń, do których przynależność wiązała się możliwością pozyskiwania dodatkowych odpustów.

Jest różnica? Jest. Współczesny wykaz odpustów można oczywiście przeczytać samodzielnie w internecie, ale faktycznie mało kto to uczyni. Podana przez nas numeracja odpowiada watykańskiemu Enchiridion indulgentiarum czyli „Zbiorowi odpustów”. Oczywiście nie należy czytać tego jednym haustem, ale zapamiętać jakie modlitwy są z odpustem cząstkowym związane i tych modlitw się nauczyć oraz oczywiście zacząć odpusty zyskiwać. Wersje łacińskie wszystkich podanych modlitw można znaleźć na stronie Watykanu,[2] my natomiast poprzestaniemy na razie na podaniu wersji polskiej. Ponieważ pewne praktyki lub modlitwy związane są z możliwością pozystkania także odpustów zupełnych, na stałych warunkach, dlatego także te możliwości podamy. Ale pozyskanie odpustów cząstkowych jest dużo prostsze, bo można to robić codziennie, a nawet kilka razy dziennie. I dlatego praktyka pozyskiwania odpustów cząstkowych może zdziałać tyle, co jeden odpust zupełny.

Modlitwy odpustowe

  1. Odmówienie modlitwy: Czynności nasze… (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) – odpust cząstkowy. 

Czynności nasze, prosimy Cię, Panie, natchnieniem swoim uprzedzaj i pomocą wspieraj, ażeby każda nasza modlitwa i czynność od Ciebie zawsze się zaczynała i przez Ciebie zaczęta w Tobie się kończyła. Przez Chrystusa pana naszego. Amen

  1. Odmówienie aktów cnót teologalnych i żalu za grzechy – odpust cząstkowy.

Akt wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy Wierzę w coś Objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei: Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone. A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Akt żalu: Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu. Amen.

  1. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu – odpust cząstkowy;

Adoracja Najświętszego Sakramentuprzynajmniej pół godzinyodpust zupełny. 

4. Odmówienie hymnu: Uwielbiam Cię nabożnie (Adoro Te, devote) – odpust cząstkowy.

Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone, co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonie. Me serce Tobie, Panie całe się oddaje, Bo Ciebie rozważając, zupełnie ustaje!

Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic do mnie, Słuchowi tylko wierzy me serce niezłomnie: We wszystko, co Syn Boga rzekł, wierzę w pokorze, Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może.

Na krzyżu Bóstwo kryło się w męce konania, Tu razem Człowieczeństwo swą postać zasłania, Lecz wierząc i wyznając natury te obie, Wraz z łotrem żałującym głos wznoszę ku Tobie!

Nie patrzę się, jak Tomasz, w ślad rany głęboki, Lecz Bogiem moim Ciebie wyznaję bez zwłoki.

Spraw, abym zawsze w Twojej umacniał się wierze, Pokładał ufność w Tobie i kochał Cię szczerze. Pamiątko zgonu Pana, którą sam stanowi, Chlebie żywy, co życie dajesz człowiekowi: Daj duszy mojej z Ciebie niebiańskie brać życie I w Tobie zawsze słodycz znajdować obficie!

O, tkliwy Pelikanie dusz, Jezu mój, Chryste! Krwią swoją serce moje z win obmyj nieczyste. Wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie, Że zdoła przynieść światu całemu zbawienie.

O Jezu, dziś Cię w cieniu zasłony oglądam! Spraw, błagam, niech się spełni to, czego tak żądam: Bym patrząc w odsłoniętą twarz Twoją bez cienia, Szczęśliwym był z Twej chwały jasnego widzenia! Amen.

Możliwa wersja: „Zbliżam się w pokorze i niskości swej”, uwaga nasza WOTIW.

  1. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie – odpust cząstkowy. 

Stajemy wobec Ciebie, Panie, Duchu Święty, stajemy przygnieceni wprawdzie ciężarem grzechu, lecz zgromadzeni specjalnie w imię Twoje. Przyjdź do nas, pozostań z nami i zechciej przeniknąć nasze serca. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd zdążać, ukaż nam, co winniśmy wybrać, abyśmy potrafili z Twoją pomocą we wszystkim Tobie się podobać. Ty sam bądź naszym doradcą i sprawcą naszych zamierzeń, który z Bogiem Ojcem i Jego Synem posiadasz sławne imię. Nie dozwól, byśmy się stali burzycielami sprawiedliwości, Ty, który miłujesz najwyższą słuszność. Niech nas nie sprowadzi na manowce nieświadomość, nie zwiedzie powodzenie, nie zhańbi wzgląd na korzyść lub osobę. Lecz zjednocz nas ze sobą w sposób skuteczny darem jedynej Twojej łaski, abyśmy w Tobie byli jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy. Tak jak jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje, tak niech we wszystkim trzymamy się sprawiedliwości kierowanej życzliwością, abyśmy i tutaj w niczym nie sprzeciwili się Tobie i za dobre czyny zasłużyli sobie w przyszłości na wieczną nagrodę. Amen

[1] http://www.koronkaparafialna.pl/preys,1 Tłumaczenie polskie za http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html#top

[2] http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html#top

Nasze subskrypcje

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

7 dniowy bezpłatny okres próbny
Subskrybuj

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przełączenie przez administratora
Subskrybuj
error: Content is protected !!
×
×

Koszyk

%d bloggers like this: