Tradycja i Wiara

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXV. Pragnienie zjednoczenia mistycznego (85) (IV)

O. Poulain przedstawia nam w cytatach św. Teresy o co powinniśmy się starać na ziemi. Jedną z rzeczy jaką się dowiadujemy z poniższego tekstu jest to, że diabeł skutecznie odwodzi ludzi od modlitwy. Drugą rzeczą, jaką możemy się dowiedzieć jest to, że ci którzy z wiarą się modlili zostali przez Boga wysłuchani. Warto też pamiętać o czym mówił św. Alfons Liguori: "Kto się modli, ten się zbawi; kto się nie modli, ten się potępi".
Posłuchaj
Oceń post

17. Św. Teresa. Pierwsza seria cytatów [3].

1.

Radzę wam, córki moje, ustawicznie prosić Boga razem z Oblubienicą z Pieśni o ten pokój i tak pełny rozkoszy… Jest jasne, że tak wysokie łaski nie pochodzą od nas. Prosić o nie i pragnąć ich – oto co jest w naszej mocy, lecz do tego potrzeba pomocy łaski. Bez tej pomocy cóż potrafimy? I czym jesteśmy jak nie robaczkiem ziemskim, który przez grzech doszedł do takiej lichoty i nędzy, że wszystkie cnoty mierzymy niskością naszej natury? Jakież mamy na to lekarstwo, moje córki? Prosić możemy tylko z Oblubienicą, aby Pan nam dał pocałunek swych ust (Podniety, r. 3).

Święta mówi, że ta prośba znajduje pełne wysłuchanie dopiero przez małżeństwo duchowe (Twierdza, 7, 3).

2. [Mówiąc o ukojeniu:]

Nie wątpię, moje córki, że pragniecie znaleźć się wnet w tym stanie i macie rację. Bo dusza nie może pojąć ani łask, które Bóg wtedy jej daje, ani miłości, z jaką nas ku sobie przybliża. Słusznie więc pragniecie dowiedzieć się, jak się dochodzi do takiego dobra. Powiem wam to, co mi wiadomo: Pokory i jeszcze raz pokory, bo przez nią Pan pozwala się pokonać i ulega wszystkim naszym pragnieniom (Twierdza, 4, 2).

3.

Budząc obawę przed modlitwami nadprzyrodzonymi, szatan zmniejsza liczbę dusz, które oddałyby się Bogu, widząc, jak On jest dobry i jak się udziela już w tym życiu biednym grzesznikom, jakimi jesteśmy… Znam sama pewną liczbę osób, które pod wpływem tej nadziei oddały się modlitwie i wnet otrzymały wysokie łaski (Droga, r. 42).

4.

Ponieważ mam gdzie indziej mówić o tych słodyczach, których Majestat Boży udziela trwającym wiernie w modlitwie, nie będę tu o nich pisała. Powiem tylko: Bóg jedynie przez modlitwę daje tak wysokie łaski, jakich mnie udzielił… żeby dawać takie łaski, chce widzieć przed sobą duszę samotną, czystą i płonącą pragnieniem ich otrzymania (Życie, r. 8).

5. [O zjednoczeniu pełnym:]

Jesteśmy córkami owych świętych ojców z góry Karmel, którzy depcąc wszystkie dobra świata, szukali w łonie najgłębszej samotności tego drogiego skarbu i tej kosztownej perły, o jakiej mówimy… Skoro możemy w jakiś sposób cieszyć się niebem na ziemi, błagajmy Boga, by tak nam towarzyszył przez łaskę i tak umacniał nasze dusze, abyśmy nie ustawały w pracy, aż znajdziemy skarb ukryty. Można naprawdę powiedzieć, że on jest ukryty w nas samych i to jest, o czym mam nadzieję was przekonać (Twierdza, 5, 1).

6. Pragnienie pełnego zjednoczenia omawia Święta (Twierdza, 5, 2) używając porównania z jedwabnikami:

Odwagi więc, córki moje! Do dzieła, nie tracąc czasu! Spieszmy się z urobieniem tkanki tego tajemniczego kokonu, wyzuwając się z miłości własnej… a potem umierajmy jak jedwabnik. Ta śmierć pozwoli nam oglądać Boga i będziemy jakby pogrążone w Jego wielkości. Zauważcie jednak, że jeśli mówię o widzeniu Boga, mam na myśli sposób, w jaki daje się wyczuwać w tym rodzaju zjednoczenia.

7. [Pragnienie ekstazy:]

Szczęśliwa dusza, którą Bóg podnosi (przez ekstazę) do zrozumienia prawdy… O ileż lepiej byłoby królom pracować nad jej nabyciem niż zdobywać rozległe kraje (Życie, r. 21).

8. Czwarty stopień modlitwy (ekstaza).

Wspaniała godność dana przez Boga duszy, którą do niej podnosi. Osoby oddane modlitwie powinny pobudzać się przez to do wysiłków, aby dojść do tak wysokiego stanu (Życie, r. 18).

9. [O korzyściach ekstazy:]

O, jak pojmujemy wtedy znaczenie wiersza, w którym Dawid prosi o skrzydła gołębie! O jak jasno widzimy, że miał rację kierując ku Bogu tę modlitwę i jak słusznie by było, byśmy ją wszyscy zanosili!… Gdyby można przez bogactwa doczesne nabyć szczęście, którym się cieszę, ceniłabym je nad miarę (Życie, r. 20).

10. O ekstazie:

Jeśli piszę, to najpierw z posłuszeństwa, a potem z gorącego pragnienia zdobycia dusz urokiem tak wysokiego dobra (Życie, r. 18).

11. [O zachwyceniach:]

Skoro nam wolno już w tym życiu cieszyć się tak wielkim szczęściem, co robimy?… Kto nam może przeszkodzić szukać za wzorem Oblubienicy z Pieśni naszego Boskiego Oblubieńca po ulicach i rynkach (Twierdza, 6, 4).

12. [O radości ponad wszelką miarę, jakiej doświadczają niekiedy ekstatycy:]

Oby Boski Majestat raczył wyróżniać nas często tą modlitwą tak korzystną i tak pewną. Mówię: niechaj nas wyróżnia, bo łaska jest tak nadprzyrodzona, że nie jest w naszej mocy ją osiągnąć (Twierdza, 6, 6).

13. [Pragnienie małżeństwa duchowego:]

Dusze gorliwe pragnące gorąco dojść do ostatniego mieszkania, są na najlepszej drodze do niego i mogą się spodziewać, że im nasz Zbawiciel otworzy drzwi. Bo skoro są w tak dobrym nastroju ducha, nie ma łaski, której by od Niego uzyskać nie mogły. O Jezu! Czy może ktoś nie pragnąć tak wielkiego dobra? Z pewnością nikt; każdy zapewnia, że go pragnie, lecz same słowa nie wystarczają, żeby Bóg całkowicie posiadł duszę (Twierdza, 3, 1).

14. [O małżeństwie duchowym]: Święta porównuje je do arki Noego, skąd gołąbek wyfrunął i omijając burze potopu znalazł pokój, którego symbolem była gałązka oliwna:

O, Boże serca mego, Ty wiesz, jak bardzo nam potrzeba tego pokoju, więc spraw przez miłosierdzie Twoje, by chrześcijanie go szukali, a ci, którym już go dałeś, z łaski Twojej umieli go zachować (Twierdza, 7, 3).

[3] Niektóre ustępy dzieł św. Teresy wydawały się przeciwne temu pragnieniu, gdyż je źle rozumiano. Czasem chce ona pocieszyć dusze nie dochodzące do mistycznego stanu i wykłada im w tym celu bardzo prawdziwą zasadę, że te łaski są tylko środkiem do nabycia świętości i że dochodząc do świętości bez takich łask, zdobywają to, co najbardziej istotne. Nie ma w tym żadnej nagany dla tych, którzy pragną nadzwyczajnego zjednoczenie. Trzeba poszukać jej tłumaczenia w końcu 21 i na początku 22 rozdziału Drogi.

Translate

Reklama

Ostatnie wpisy

Komentarze

Popularne

Niska skuteczność egzorcystów - czy musi tak być?
Ponowne święcenia kapłańskie ks. Jacka Bałemby SDB. Kapłaństwo jako takie (1 z 4)
Bractwo św. Piusa X: nadużycia seksualne w Afryce, ks. Stehlin doprowadzał chłopców
Bractwo św. Piusa X nie jest wyjściem: Przyczyny moralne (3 z 3)
15-go Sierpnia. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
O. Wojciech Gołaski OP odchodzi do FSSPX lub "gdy zabraknie cukierków".

Archiwa

Hierarchicznie
Chronologicznie

Podziel się

Reklama

Nasze Produkty

Datki

Darowizna przez Paypal

Chcesz pomóc przez Paypal? Wybierz dowolną kwotę. Jeśli możesz, przejmij opłaty Paypal, to więcej do nas dotrze. Dobroczyńców zapewniamy o modlitwie. Bóg zapłać!

20,00 PLN

Dodaj komentarz

Miesięczna

Indywidualna

29,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Roczna

Indywidualna

299 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subkskrybuj

Rodzinna miesięczna

Do 6 osób

49,90 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Rodzinna roczna

Do 6 osób

499 zł

3 dniowy okres próbny gratis
Subskrybuj

Przelewem

Przelewem za 3 Miesiące

Indywidualna

90,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 6 Miesiący

Indywidualna

180,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj

Przelewem za 12 Miesięcy

Indywidualna

330,00 zł

Ustaje automatycznie, przyłączenie przez administratora
Subskrybuj
Tradycja i Wiara